Tag Archives: Họa tiết Lăng mộ đá

Họa tiết điêu khắc Lăng mộ đá và Nhà thờ họ

Lăng mộ đá và Nhà thờ là giá trị tâm linh hướng tới thế giới của Ông Bà tổ tiên, thể hiện lòng biết ơn, đức sinh thành dưỡng dục của con cháu tới ông bà tổ tiên, đấng sinh thành đã một đời vì con vì cháu. Lăng mộ và Nhà thờ họ cũng là […]

Call Now Button