Tranh đá đẹp TDD 001

Tranh đá là nơi mà tâm hồn và bàn tay tài hoa của người điêu khắc đá gửi gắm vào để tạo nên. Tranh đá mang đến giá trị trường tồn vĩnh cữu vượt thời gian. Được điêu khắc thủ công tinh xảo, cầu kì trên từng chi tiết họa khắc.
Trên mỗi bức tranh đá đó là sự lựa chọn dòng đá và sự lựa chọn giá trị không thể tách rời là ý nghĩa của mỗi bức phù điêu. Mỗi bức tranh mang đến một nét vừa đặc biệt, vừa độc nhất không thể bắt chước bởi sự kết tinh của nhứng người thợ tài hoa.
Có rất nhiều loại đá sử dụng cho Tranh đá, hiện nay chúng tôi đang chủ yếu ở 3 loại đá cho tranh đá, là đá xanh đen, đá xanh rêu ở Thanh Hóa, đá hồng vàng Nghệ An. Tùy thuộc vào mỗi sự lựa chọn của mỗi gia đình để ra quyết định sử dụng.

Call Now Button