Lăng Thờ Đá LTĐ 003

Lăng thờ đá được xem như là phần quan trọng nhất của toàn thể khu lăng mộ. Đây là hạng mục chính nằm trong quần thể lăng để thờ cúng chung cho toàn thể Hương linh của Gia tiên. Lăng thờ thường có kích thước lớn nhất và đặt ở phần chính giữa phần hậu của khu lăng. Trên đó thường khắc tên của khu lăng mộ như: Lăng mộ dòng họ Nguyễn, Trần tộc chi Lăng…

Danh mục: Từ khóa:
Call Now Button