Cuốn Thư Đá CTĐ 003

Cuốn thư đá hay bình phong đá có tác dụng che chắn và chấn phong cho toàn bộ khu lăng. Vị trí của cuốn thư thường nằm ở ngay cổng ra vào, chắn phía trong cổng, một số nơi cũng có thể đặt ngoài cổng. Kích thước của nó thường lớn hơn kích thước của cổng, thường nằm cách cổng khoảng 80 cm chỉ để một người đi lọt.

Danh mục:
Call Now Button